trende

e-İrsaliye zorunluluğu 01.01.2020 olarak revize edildi

25.06.2019
204
e-İrsaliye zorunluluğu 01.01.2020 olarak revize edildi

e-İrsaliye uygulaması’na zorunlu geçiş tarihi 01.07.2019 olarak belirtilen zorunlu geçiş tarihi 01.01.2020 olarak revize edildi.

Kimler e-İrsaliye uygulaması’na geçmek zorunda?

2018 yılı cirosu 25 Milyon TL ve üstü olan tüm mükellefler, en geç 01.01.2020 tarihine kadar e-irsaliye uygulaması’na geçiş yapmak zorundadır.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu

  1. Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına dahil olmaları ve düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-irsaliye uygulaması kapsamında “e-irsaliye” olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki mükelleflerden e-irsaliye olarak almaları zorunludur.
  2. 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler,
  3. 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
  4. 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler,
  5. 04.04.2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler,
  6. e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
  7. Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
  8. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş süresi

Yukarıda belirtilen mükellefler, e-irsaliye uygulamasına (e-irsaliye uygulamasına dahil olma koşulları arasında e-fatura uygulamasına da dahil olunma zorunluluğu bulunduğu için aynı zamanda e-fatura uygulamasına) ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.01.2020 tarihine kadar tamamlayarak e-irsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-irsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-irsaliye olarak almaları zorunludur.

Zorunluluk getirildiği halde e-irsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen veya sevk irsaliyelerini tebliğin III-3.bölümünde belirtilen zorunlu haller dışında elektronik ortamda e-irsaliye olarak düzenlemeyen (matbu kağıt irsaliye olarak düzenleyen dahil) mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen hükümler uygulanır.

Whatsapp
OrfeSoft Yazılım
OrfeSoft Yazılım
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?