trende
trende

Blog

Anasayfa » Blog

Gündelik iş hayatına dair faydalı bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz

Execution of User Code in The .Net Framework is disabled. Enable “Clr Enable” Configuration Option” Hatası nasıl çözülür Hatanın çözümü için SQL Server Management Studio da New Query botununa ile yeni sorgu ekleyin ve aşağıdaki...
DEVAMINI OKU →
e-İrsaliye, sevk irsaliyesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayan uygulamadır. e-İrsaliye zorunluluğu 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Düzenleme...
DEVAMINI OKU →
BERATLARIN ZAMANINDA ALINMAMASI DEFTER TASDİK ETMEME HÜKMÜNDEDİR. 213 sayılı VUK 226/A maddesine göre Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenen usul,...
DEVAMINI OKU →
Microsoft İnternet Explorer Windows işletim sistemleri üzerinden kaldırılması ile birlikte e-Defter Berat dosyarları Windows 10 ve 11 de görüntülenmesi sorun olmaya başlamıştır. e-Defter berat dosyalarınızı Microsoft Edge tarayıcı ile görüntüleyebilmek için aşağıdaki ayarları yapmanız durumunda...
DEVAMINI OKU →
Kullanmakta olduğunuz Mikro yada SQL Server üzerinde çalışan yazılımlarınız “Execution of user code in the .NET Framework is disabled. Enable ‘clr enabled’ configuration option” şeklinde mesaj alıyorsanız aşağıdaki SQL kodu çalıştırmanız sorunu çözecektir. Kullanmakta olduğunuz...
DEVAMINI OKU →
GİB Durum Kodu 1210 Gönderim sırasında alıcının sistemine erişilememesi gibi bir durumdan dolayı bu hata kodu alınmaktadır. GİB Durum Kodu 1220 Alıcı, zarfı sistemine aldığını GİB’e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya...
DEVAMINI OKU →
1- KUR FARKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10/a maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, 10/b maddesinde ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya...
DEVAMINI OKU →
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nden ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) işlemleri hakkında yapılan önemli bilgilendirme hakkında. 12 Eylül 2022, Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere numune, bedelsiz ve satışa konu olmayan, ticari mahiyet arzetmeyen gönderilerinizin gümrük...
DEVAMINI OKU →
Muhasebe, küçük ya da büyük fark etmeksizin her işletmenin temel ihtiyaçlarının başında yer almaktadır. Ancak ön muhasebe ve genel muhasebe kavramları sık sık karıştırılmaktadır. Özünde her iki kavramın da kendisine has özellikleri ve ciddi farklılıkları...
DEVAMINI OKU →
CMD (Command Prompt) “yönetici” olarak çalıştırılır ve aşağıdaki komutlar sırasıyla çalıştırılır. cd C:\Program Files\Common Files\Mikro SET PATH=%PATH%;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ REGASM /codebase Mikro.Business.EInvoce.Portal.dll Yukarıdaki komutlar ile Mikro.Business.EInvoce.Portal.dll register işlemini gerçekleştirmiş oluruz. E-Mikro uygulamalarınızdan e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye...
DEVAMINI OKU →
2022 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı; kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemelerde üst sınır Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15.371,40 TL olarak açıklandı. Kıdem tazminatı tavanı yazımızın konusunu oluşturmakta olup; kıdem tazminatı tavanı nedir, ne...
DEVAMINI OKU →
01.07.2022 Tarihi itibariyle uygulanacak olan SGK Prim ve işverene olan maliyet bilgileri Brüt Ücret : 6.471,00 TL Net Ücret : 5.500,35 TL SGK Prim Maliyeti : 2.426,63 TL %5 İndirimli SGK Prim Maliyeti : 2.103,08...
DEVAMINI OKU →
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535) UYGULAMASI HAKKINDADUYURU 22.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SıraNo:509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:535) ile e-Belge...
DEVAMINI OKU →
22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de elektronik belge uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. 22.01.2022 tarih ve 31727 Sayılı Resmi...
DEVAMINI OKU →
Sunucu üzerindeki fiziksel Ram miktarını doğru ve verimli kullanmak için Server Properties ekranında -> Memory sayfasında -> Maximum server memory (in MB) Maksimum Ram miktarı mutlaka tanımlanmalıdır. Aksi halde görev yöneticisinden baktığınızda tüm ram miktarının...
DEVAMINI OKU →
e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye de kullanılan Birim kodları listesi. UBL-TR Kod Listeleri Ölçü birim kodları. KODU ADI B32 KG-METRE KARE C62 ADET (UNIT) CCT TON BAŞINA TAŞIMA KAPASİTESİ PR ÇİFT D30 BRÜT KALORİ...
DEVAMINI OKU →
Yeni tebliğ ile e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye ve e-Defter için ciro ve sektöre göre zorunlu geçiş tarihleri belirlenmiştir. “Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım” ve “e-Gider pusulası” uygulaması ile ilgili düzenlemeler açıklanmıştır. e-Belgelerin mevzuatı olan V.U.K....
DEVAMINI OKU →
İstisna Fatura Tipinde yer alan istisna kodlarına yeni kod (337) eklenmesine, “Tevkifatlı Fatura Tipi” nde yer alan tevkifat kodlarından (650) kodu kaldırılmasına yönelik GİB e-Fatura değişiklikleri programa uyarlanmıştır.” Mevcut Sürümde Yapılması Gerekenler 337 İstisna kodunun...
DEVAMINI OKU →
Whatsapp
OrfeSoft Yazılım
OrfeSoft Yazılım
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?