trende

Blog

Anasayfa » Blog

Gündelik iş hayatına dair faydalı bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz

GİB duyurusuna göre; e-İrsaliyede “Fiili sevk tarihi“, e-İrsaliye içinde kullanılan adreslerde; “İlçe/semt, İl, Posta kodu” e-İrsaliye detaylarında “Taşıyıcı için şahıssa İsim/Soy isim, Uyruk ve TCKN (Tüzel kişiyse VKN)” alanları 01.09.2021 tarihi itibari ile zorunlu hale...
DEVAMINI OKU →
e-İrsaliye Kullanmayarak Neler Kaçırdığının Farkında Mısın?
DEVAMINI OKU →
UPDATE dbo.ISEMIRLERISET is_StokBirikMuhKod=fmu_dfstokbirikimmuhkodu,        is_yarimamul_birikim_muhkodu=fmu_dfyarimamulbirikimmuhkodu,        is_HizmetBirikMuhKod=fmu_dfhizmetbirikimmuhkodu,        is_StokYansitMuhKod=fmu_dfstokyansitmamuhkodu,        is_yarimamul_yansitma_muhkodu=fmu_dfyarimamulyansitmamuhkodu,        is_HizmetYansitMuhKo=fmu_dfhizmetyansitmamuhkodu,        is_YariMamulMuhKod=fmu_dfyarimamulmuhkodu,        is_GenMalYanMuhKod_1=fmu_dfdirektiscilikyansitmamuhkodu1,        is_GenUrtMalYanMuhKod_1=fmu_dfgeneluretimyansitmamuhkodu1FROM dbo.ISEMIRLERI    LEFT OUTER JOIN dbo.FIRMA_MALIYIL_URETIM_PARAMETRELERI ON (fmu_maliyil=2021)
DEVAMINI OKU →
26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 2 Ağustos 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form...
DEVAMINI OKU →
“1/1/2020 tarihinden itibaren; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler,...
DEVAMINI OKU →
Çok sayıda kayıt depolayan bir tabloya sahip bir SQL Server veritabanınız var. Bazen, artık eski verileri saklamanız gerekmediğinden bazı verileri tabloya dökmek istersiniz. Örneğin, yalnızca son beş yılın kayıtlarını tutmanız gerekir, ancak veritabanınız son yirmi...
DEVAMINI OKU →
2020 yılı cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. E-Fatura’ya başvurmak için tılkayın www.orfesoft.com.tr/iletisim/
DEVAMINI OKU →
E-Beyannamedeki Kodu KDV Kanun Maddesi Türü 301 11/1-a Mal ihracatı 302 11/1-a Hizmet İhracatı 303 11/1-a Roaming hizmetleri 304 13/a Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları 305 13/b...
DEVAMINI OKU →
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile tevkifat tabi bir kısım hizmetlerde oran değişikliğine gidilmiştir. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Değişmeden önceki KDV Tevkifat Oranı 35 Seri No’lu KDV Tebliği ile belirlenen...
DEVAMINI OKU →
Sadece elektronik ortamda ve 5.000 TL ‘nin altında e-Fatura ve e-Arşiv fatura düzenleyen mükellefler. Temmuz 01.07.2021 tarihinden itibaren BA ve BS formu düzenleyerek bildirim yapma zorunluluğu kalkıyor.
DEVAMINI OKU →
Sağlık hizmeti sağlayan işletmeler için e-Fatura geçişi zorunluluğu getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre e-Faturaya geçiş için son tarih 01.07.2021 olarak belirlendir. e-Defter uygulamasına geçiş için yasal zorunluluk 01.01.2022 tarihi olarak belirlendir
DEVAMINI OKU →
E-Fatura ve E-Arşiv faturalarının Form BA ve Form BS bildirimlerine dahil edilmeyeceği hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan tebliğ ile elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin, Form BA ve Form...
DEVAMINI OKU →
e-Defter dosyalarının ve beratlarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir. İlgili kılavuza http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf indirebilirsiniz. E-Defter Bildirim programını https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinden indirebilir ve e-defter dosyalarınızı kılavuzda belirtilen talimatlara göre yükleme yapabilirsiniz. “e-Defter...
DEVAMINI OKU →
Değerli müşterilerimiz, 2020’de 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı olan firmalar 2021 Temmuz ayına kadar e-Fatura’ya geçmek zorundadır.31.12.2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmesi gerekenler veya bağımsız...
DEVAMINI OKU →
Kullanmakta olduğunuz yada kullanmayı düşündüğünüz e-defter uygulaması hakkında detaylı bilgi almalısınız. Oluşturduğunuz yevmiye-kebir dosyalarını ve GİB den indirilen beratların yüklenmesinden sonra mutlaka e-defter görüntüleyici ile kontrol etmelisiniz. ELEKTRONİK DEFTER MÜKELLEFLERİNİN VE UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!...
DEVAMINI OKU →
e-Müstahsil makbuzu uygulaması zorunlu mudur? e-Müstahsil makbuzu nedir? e–Müstahsil makbuzu, defteri tutmakla yükümlü çiftçilerin defter tutmayan çiftçilerden aldıkları ürünün karşılığında hazırlayıp kestiği ticari belge olan müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenmiş usul ve esaslara göre...
DEVAMINI OKU →
Vergi mükellefi olmayanlara 30 Bin TL (KDV Dahil) fatura düzenliyorsanız. Vergi mükellefi olanlara 5 Bin TL (KDV Dahil) fatura düzenliyorsanız. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı...
DEVAMINI OKU →
518 No’lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep halinde sayılan mükelleflerin ertelenen vergi ödevlerine ilişkin özet tabloda beyanname verilme tarihleri ve ödeme tarihleri yer almaktadır. Mücbir Sebep Takvimi
DEVAMINI OKU →
Whatsapp
OrfeSoft Yazılım
OrfeSoft Yazılım
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?