MİKRO ÇÖZÜMLERİ
Mikro çözümleri
Mikro Drive ile tüm verilerinizi yedekleyin!
Her zaman ve her yerden ulaşın. Verilerinizin yedekleneceği tarih ve saati belirleyin, veri kaybı yaşamayın!Mikro Drive Avantaj Paketleri 25 TL’den...
ÜRÜN DETAYI
Neden Mikro Fly kullanmalısınız?
En büyük olma yolunda hedeflerinize sizinle birlikte uçan yazılım: Mikro Fly. 50’nin üzerinde çalışanı olan birden fazla sektör ve lokasyonda...
ÜRÜN DETAYI
Neden Mikro Jump kullanmalısınız?
Hedeflerinize doğru sizinle birlikte sıçrayan yazılım: Mikro Jump. 50’nin altında çalışanı olan, birden fazla sektör ve lokasyonda faaliyet gösteren, kontrollü...
ÜRÜN DETAYI
E-Z RAPORU
E-Z Raporu nedir? E-Z Raporu 483 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği ÖKC’lerden (Ödeme Kaydedici Cihaz) gerçekleştirilen satışlara...
ÜRÜN DETAYI
E-SERBEST MESLEK MAKBUZU
E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? E-Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri için düzenlediği, matbu serbest meslek makbuzu ile aynı...
ÜRÜN DETAYI
E-MÜHTAHSİL MAKBUZU
E-Müstahsil Makbuzu nedir? Defter tutan çiftçi veya toptancılar, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler için müstahsil makbuzu düzenlemek zorundadır. E-Müstahsil...
ÜRÜN DETAYI
E-İRSALİYE
E-İrsaliye nedir? E-İrsaliye, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği irsaliyede bulunması gereken bilgileri içeren, standartları ve veri formatı Gelir...
ÜRÜN DETAYI
E-MUTABAKAT
E-Mutabakat nedir? E-Mutabakat, beyanname alış (BA), beyanname satış (BS), cari hesap mutabakatları ve ekstre karşılaştırma işlemlerini faks ya da telefona...
ÜRÜN DETAYI
E-Bordro
E-Bordro Nedir? e-Bordro, çalışanlarınız için hazırladığınız ücret bordrolarını, imzalarını almaya gerek kalmadan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) yoluyla tek tuşla elektronik...
ÜRÜN DETAYI
E-DEFTER
E-Defter nedir? My e-Defter’in avantajları GİB’in belirlediği standartlarda hazırlanan yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerini elektronik ortamdan GİB’e gönderilen dosyalar...
ÜRÜN DETAYI
E-ARŞİV FATURA
E-Arşiv nedir? 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile uygulamaya geçen ve elektronik faturanın bir türü olarak...
ÜRÜN DETAYI
E-FATURA UYGULAMASI
E-Fatura nedir? E-Fatura, kağıda basılmayan, tüm işlemleri dijital ortamda yapılan bir elektronik belgedir. Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı...
ÜRÜN DETAYI
Kontrollü Büyümek İsteyen Her KOBİ’ye Mikro Jump Lazım!
Sektörünüz hangisi olursa olsun, Mikro Jump ile tüm iş süreçlerinizi tek bir program üzerinden uçtan uca yönetir, rekabette bir adım...
ÜRÜN DETAYI
Mikro Fly ile Verimliliğinizi ve Karlılığınızı Artırın
Mikro FLY yazılım çözümü ile işletmenize yön verin
ÜRÜN DETAYI
BLOG
İhtiyacınız olabilecek günlük yazılar
e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın Sevk İrsaliyesi Yerine Geçtiği Durumlar
Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanınında saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk...
GİB e-Fatura Hata Kodları
Gönderilen e-Fatura ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sistemlerinizde görünen hata kodlarına ve yapılması gereken işlemler aşağıda listelenmiştir.
e-İrsaliye yanıtı
e-irsaliye uygulamasında olan aynı e-Faturada olan ”uygulama yanıtı”gibi işleyen ”irsaliye yanıtı” belgesi de mevcuttur. Söz konusu irsaliye yanıtı ile e-irsaliyeüzerinde yazan fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içinde e-irsaliye muhteviyatı malların tamamı kabul yanıtı ile kabul edilebilir ya da kısmi kabul yanıtı ile bir kısım mallar kabul edilebilir. Bir kısmı...
Asgari geçim indirimi maaşıma kaç TL uygulanacaktır?
Asgari geçim indirimi maaşıma kaç TL uygulanacaktır? Asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgi için 265 Seri No.lu GVK Genel Tebliğine sitemizde (http://gib.gov.tr) yer alan mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.
e-irsaliye Nedir?
VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir. Uygulamaya geçiş 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup kapsama girenler e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine...
İade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır
İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmiştir.
KDV tevkifatı uygulamasında sınır nedir?
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL yi aşmadığı taktirde, hesaplanan KDV tevkifati tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
Demir çelik üreticileri e-İrsaliye’ye geçecek mi?
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imal, ithal veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar e-irsaliye’ye geçmek zorundadırlar
REFERANSLARIMIZ
Kalbinizi kazanmak için tecrübe ve daha fazla verim