trende

E-Defter ve Berat Dosyalarının Saklanması

05.01.2021
76
E-Defter ve Berat Dosyalarının Saklanması

e-Defter dosyalarının ve beratlarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

İlgili kılavuza http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf indirebilirsiniz.

E-Defter Bildirim programını https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinden indirebilir ve e-defter dosyalarınızı kılavuzda belirtilen talimatlara göre yükleme yapabilirsiniz.

“e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgiişlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.”

2020 yılı için e-Defter ve Berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelirler İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları

DÖNEMAKTARIM ZAMANI
2020 / Ocak -Şubat-Mart15 Ocak 2021’e kadar
2020 / Nisan –Mayıs -Haziran15 Şubat 2021’e kadar
2020 / Temmuz –Ağustos -Eylül15 Mart 2021’e kadar
2020 / Ekim –Kasım15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık
(Gerçek kişi mükellefler)
15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık
(Tüzelkişi mükellefler)
17 Mayıs 2021’e kadar

2021 yılı için e-Defter ve Berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelirler İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları

AYLIK DÖNEMAKTARIM ZAMANI
2021 / Ocak17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül17Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık
(Gerçek kişi mükellefler)
15 Nisan 2022’ye kadar
2021 / Aralık
(Tüzel kişi mükellefler)
16 Mayıs 2022’ye kadar
3 AYLIK DÖNEMAKTARIM ZAMANI
2021 / Ocak, Şubat, Mart15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Nisan, Mayıs, Haziran15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık
(Gerçek kişi mükellefler)
15 Nisan 2022’ye kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık
(Tüzel kişi mükellefler)
16 Mayıs 2022’ye kadar
Whatsapp
OrfeSoft Yazılım
OrfeSoft Yazılım
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?