trende

e-Müstahsil makbuzu uygulaması

17.07.2020
86
e-Müstahsil makbuzu uygulaması

e-Müstahsil makbuzu uygulaması zorunlu mudur?

e-Müstahsil makbuzu nedir?

e–Müstahsil makbuzu, defteri tutmakla yükümlü çiftçilerin defter tutmayan çiftçilerden aldıkları ürünün karşılığında hazırlayıp kestiği ticari belge olan müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenmiş usul ve esaslara göre elektronik elektronik ortamda hazırlanıp gönderilen, muhafaza ve ibraz edilen versiyonudur.

  • 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.
  • ‘e-MM’ olarak kısaltılır.
  • Kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki özelliklere sahiptir.

e-Müstahsil makbuzu kullanmak zorunlu mudur?

e-Müstahsil makbuzununun kullanımı zorunlu olmayıp defter kullanan toptancı ve çiftçilerin kullanımına 1 Ocak 2018’den beri açıktır.

Müstahsil makbuzunda stopaj

Defter tutmayan çiftçi ve toptancılardan alınmış ürünler üzerinden gelir vergisi kesilir, kalan ise satıcıya ödenir. Vergi oranları ise şöyledir:

  • Hayvansal ürünler için yüzde 2
  • Zirai ürünler için yüzde 4
  • Çiftçi borsaya kayıtlıysa yüzde 1
  • Çiftçi borsaya kayıtlı değilse yüzde 2

Whatsapp
OrfeSoft Yazılım
OrfeSoft Yazılım
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?